Teylers Stichting reikt gouden prijspenning uit aan Emilia Hannula en Elly Morriën — Teylers Museum

Teylers Stichting reikt gouden prijspenning uit aan Emilia Hannula en Elly Morriën

Digitale uitreiking op vrijdag 5 november

Bodem-ecologen Emilia Hannula en Elly Morriën ontvangen op vrijdag 5 november de gouden prijspenning van Teylers Tweede Genootschap, onderdeel van Teylers Stichting. De stichting is al sinds 1778 actief om kunst en wetenschap te stimuleren. Conform Pieter Teylers testament richtten de eerste bestuurders twee genootschappen op, die prijsvragen moesten uitschrijven over belangrijke actuele of wetenschappelijke thema’s. De beste inzending wordt nog altijd bekroond met een gouden penning. Bovendien stichtten de eerste bestuurders Teylers Museum, dat in 1784 zijn deuren opende.

Bodemleven

In 2017 heeft Teylers Tweede Genootschap een prijsvraag uitgeschreven, geformuleerd door prof. dr. Louise Vet, oud-directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie en buitengewoon hoogleraar evolutionaire ecologie aan Wageningen Universiteit. Gevraagd werd naar ”een kritische studie naar het optimaliseren van duurzame multifunctionaliteit van bodems.”

Bodemleven vormt het fundament onder ons bestaan. Het maakt voedingsstoffen uit organisch materiaal beschikbaar voor plantengroei, onderdrukt ziekten en plagen, zorgt voor een geschikte bodemstructuur en watervasthoudend vermogen, voorkomt erosie, zorgt dat drink- en oppervlaktewater schoon zijn en kan klimaatverandering afremmen door koolstof vast te leggen. Onder meer door intensieve voedselproductie dreigt echter bodemuitputting. Hoe kunnen we dit voorkomen en de bodem voeden zodat het bodemleven al zijn belangrijke functies behoudt?

Winnaars

Dr. Emilia Hannula, assistent-professor bij het Institute of Environmental Sciences (CML) van de Universiteit Leiden en dr. Elly Morriën, assistent-professor bij het Department of Ecosystem and Landscape Dynamics van de Universiteit van Amsterdam winnen de gouden prijspenning met hun inzending “Werken en feesten vormt schoone geesten”. Tijdens het programma op vrijdag 5 november in de historische Gehoorzaal van Teylers Museum geven zij een samenvatting van hun inzending en licht prof. dr. Louise Vet het juryrapport toe. De zware prijspenning die de winnaars ontvangen, is ontworpen in 1778 door Johan George Holtzhey en wordt nog steeds geslagen in echt goud. Op de voorzijde staat een symbolische voorstelling en op de keerzijde is ruimte voor de namen van de winnaar(s).

De bijeenkomst begint op vrijdag 5 november om 15.30 uur en is digitaal bij te wonen via deze link.