Nalaten — Teylers Museum

Nalaten

Het nalaten van een bedrag of kunstwerk

Nalaten

Het nalaten van een bedrag of kunstwerk is voor sommigen een bijzondere manier om het museum te steunen. Dankzij een speciale fiscale regeling is het voor particulieren aantrekkelijk geworden om - na overlijden - aan Teylers Museum een object te schenken. We vertellen u hier graag meer over.

Kies de vorm die bij u past

Het Teylers Museum Vrienden Fonds is de steunstichting van het museum waar alle schenkingen en nalatenschappen in bijeengebracht worden. Deze stichting is als algemeen nut beogende instelling (ANBI) vrijgesteld van erfbelasting. Wanneer u het fonds in uw testament begunstigt, komt uw schenking altijd geheel ten goede aan Teylers Museum. 

Erfenis of legaat

Er zijn verschillende manieren waarop u het Teylers Museum Vrienden Fonds kunt opnemen in uw testament: door een legaat te geven of erfgenaam te maken. Iedere notaris is u daar graag bij van dienst. De notaris stelt een akte op waarin nauwkeurig omschreven staat wat u aan het Teylers Museum Vrienden Fonds wilt nalaten en onder welke voorwaarden. Heeft u specifieke wensen of vragen, neemt u dan eerst contact met ons op. Dan weet u zeker dat uw nalatenschap terecht komt bij het goede doel dat u voor ogen heeft.

Legaat

Een legaat is een in het testament omschreven gift, zoals een kunstwerk of een bepaald bedrag. Tegenwoordig kiest men vaak voor een percentage van zijn nalatenschap, in plaats van een vast bedrag in contanten. U voorkomt hiermee dat het legaat bij het overlijden uit de pas loopt ten opzichte van de omvang van de nalatenschap. Uw wens in het testament is dus ook over 20 jaar nog uitvoerbaar, onafhankelijk van het uiteindelijke bedrag.

Erfgenaam

Een andere manier om aan het museum te schenken, is door het Teylers Museum Vrienden Fonds als (mede) erfgenaam op te nemen in uw testament. Naast bijvoorbeeld familieleden, dierbare vrienden en andere goede doelen. Legaten en erfstallingen zonder specifiek oormerk bieden maximale vrijheid van besteding. Zij worden toegevoegd aan het vermogen dat bestemd is om de toekomst van Teylers Museum te garanderen. De vruchten van dit vermogen worden jaarlijks gebruikt voor restauraties en projecten.

Fonds op Naam

Een speciale vorm van nalatenschap is een Fonds op Naam. U kiest zelf de naam, bijvoorbeeld uw familienaam of een naam die alleen voor u een speciale betekenis heeft. U bepaalt zelf de doelstelling die u na aan het hart ligt en hoe het ingebrachte geld mag worden besteed, bijvoorbeeld aan educatieve projecten voor jonge kinderen, aan het bevorderen van bèta wetenschappen of het aankopen van kunst. Alle aspecten van Teylers Museum zijn denkbaar als doelstelling van een Fonds op Naam. En als u al een Fonds op Naam bij leven heeft opgericht, kunt u een legaat nalaten aan uw eigen fonds.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via  of telefoon 0235160968