Schenken — Teylers Museum

Schenken

Draag bij aan het behouden van onze bijzondere geschiedenis

Schenken

Bent u iemand die graat actief betrokken wil zijn bij ons cultureel erfgoed? Met uw schenking kunt u ervoor zorgen dat de bijzondere geschiedenis en rijke tradities van Teylers Museum voor volgende generaties actueel blijven. Met uw schenking, fonds of nalatenschap levert u een essentiële bijdrage aan Teylers Museum. Elke bijdrage is welkom!

Schenking doen

Het Teylers Museum Vrienden Fonds is de steunstichting van Teylers Museum waar alle bijdragen van Vrienden, periodieke schenkers en andere begunstigers in bijeengebracht worden. U kunt eenmalig of periodiek schenken. Elke schenking is welkom! Het Teylers Museum Vrienden Fonds is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling); daardoor kunt u optimaal profiteren van de fiscale voordelen van de Geefwet. Om de gift te kunnen aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting, dient uw periodieke gift voor vijf jaar of langer schriftelijk te worden vastgelegd. Wilt u een schenking doen? Wij helpen u graag verder.

Periodiek schenken

Bijzondere Vrienden, Sterrenwachters, Lorentz Kringleden, Wybrand Hendriks Kringleden en Pieter TeylerKringleden steunen Teylers Museum graag structureel en doen dit door een vaste periodieke gift aan het Teylers Museum Vrienden Fonds.

Sinds 1 januari 2014 kunt u uw periodieke schenking vastleggen via een schriftelijke Schenkingsovereenkomst tussen u en het Teylers Museum Vrienden Fonds. Het betekent dat er geen notariële akte gemaakt hoeft te worden. Klik hier voor de schenkingsovereenkomst die u digitaal kunt invullen. 

Wilt u liever eerst meer weten of een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek? Neemt u dan contact met ons op via 023-5160968 of

Meer informatie over de Fiscale voordelen van de Geefwet

Eenmalig Schenken

Wilt u geen Vriend worden maar wel graag een eenmalige schenking doen? Uiteraard bespreken wij graag met u of u met een specifiek doel wilt schenken.
Uw schenking ten behoeve van het museum zien komt ook in het Teylers Museum Vrienden Fonds. Misschien wilt u graag de gegevens al bij de hand hebben.

Teylers Museum Vrienden Fonds
Spaarne 16
2011 CH Haarlem
T. 023-5531984
E vrienden@teylersmuseum.nl
IBAN NL83 RABO 03844.51.853
KvK 41225955

Fonds op Naam

Ligt uw hart bij een specifiek onderwerp en wilt u dat uw schenking voor dit doel wordt ingezet? Dan kunt u een Fonds op Naam oprichten. Een Fonds op Naam kan op twee manieren tot stand komen: of via een schenking tijdens uw leven, of na uw overlijden, door de oprichting van het fonds in uw testament op te nemen.

Meer informatie over een eigen fonds (Fonds op Naam)

Nalaten

Het nalaten van een bedrag of kunstwerk is voor sommigen een bijzondere manier om het museum te steunen. Dankzij een speciale fiscale regeling is het voor particulieren aantrekkelijk geworden om - na overlijden - aan Teylers Museum een object te schenken. Een testamentaire vermaking of legaat wordt vaak met de eigen notaris in orde gemaakt.

ANBI Status

Teylers Museum en de steunstichting Teylers Museum Vrienden Fonds zijn allebei culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat er geen successierecht of schenkingsrecht betaald hoeft te worden over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van uw bijdrage komt ten goede aan het museum.

Een overzicht van onze ANBI documenten

Meer informatie

Voor meer informatie of een persoonlijk gesprek kunt u contact met ons opnemen via 023-5160968 of