Peter Ilisch en de gouden penning van Teylers Tweede Genootschap — Teylers Museum

Peter Ilisch en de gouden penning van Teylers Tweede Genootschap

Blog door conservator Jan Pelsdonk

Op 29 mei jongstleden overleed Peter Ilisch, een invloedrijke historicus en numismaat. Zijn onderzoek heeft belangrijke sporen achtergelaten in het historisch landschap. Hij was in 1947 geboren en in 1974 promoveerde hij op zijn onderzoek Münzfunde und Geldumlauf in Westfalen in Mittelalter und Neuzeit. Na even bij het Rijksmuseum Twenthe gewerkt te hebben gaf hij van 1979-2012 leiding aan het numismatisch kabinet van het Westfälischen Landesmuseum in Munster. Hij vervulde een lange lijst aan nevenfuncties op numismatisch gebied en was een graag geziene gast op bijeenkomsten, mede vanwege de combinatie van een uitzonderlijk grote hoeveelheid kennis en zijn rustige en vriendelijke persoonlijkheid.

Tot aan zijn overlijden was hij bezig met onderzoek naar de muntgeschiedenis, een onderwerp waarover hij veel heeft gepubliceerd. Onder andere in het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde, dat in 1997 geheel gewijd was aan ‘Die Münzprägung im Herzogtum Niederlothringen. I: Die Münzprägung in den Räumen Utrecht und Friesland im 10. und 11. Jahrhundert’. Dit is ook het onderwerp waar hij op 8 oktober 1996 welverdiend de gouden erepenning van Teylers Tweede Genootschap voor ontving. Veel later, in 2014, verscheen in hetzelfde jaarboek deel 2: ‘Die Münzprägung im südwestlichen Niederlothringen und in Flandern im 10. und 11. Jahrhundert’. In 2012 ontving hij de literatuurpenning van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde.

Zoals het omschrift op de erepenning van Teylers Tweede Genootschap al aangeeft (OMNES ARTES QVAE AD HVMANITATEM PERTINENT), hebben alle wetenschappen die op de menselijke beschaving betrekking hebben, een zekere band gemeen. Peter Ilisch was een man die vol overtuiging zijn hele leven lang die banden heeft aangehaald en daarbij een erfenis in de vorm van vele belangrijke, beeldbepalende publicaties heeft nagelaten. Via die publicaties leeft hij voort, alsmede dankzij de vele bijzondere herinneringen die hij heeft achtergelaten bij zijn collega’s en die levenslang gekoesterd zullen worden.

Peter Ilisch (foto: Landschaftsverband Westfalen-Lippe, B. Beyer)

Peter Ilisch (foto: Landschaftsverband Westfalen-Lippe, B. Beyer)

De numismatiek, onderdeel van de afbeelding op de voorzijdestempel van de gouden erepenning van Teylers Tweede Genootschap, door Joan Holtzhey (loden proefslag uit 2012)

De numismatiek, onderdeel van de afbeelding op de voorzijdestempel van de gouden erepenning van Teylers Tweede Genootschap, door Joan Holtzhey (loden proefslag uit 2012)