Symposium Leonardo da Vinci, 5 november

Da Vinci’s studies van het gelaat: van lachwekkend tot betoverende schoonheid

05 november 2018, 09:45 - 17:00

Leonardo da Vinci’s studies van het menselijk gelaat: van lachwekkend of schrikwekkend tot betoverende schoonheid
Symposium bij de tentoonstelling Leonardo da Vinci in Teylers Museum

Datum:      Maandag 5 november 2018
Locatie:     Philharmonie Haarlem
Prijs:          Regulier € 65,- | student € 27,50
Sprekers:   Martin Clayton (Windsor Castle, The Royal Library, curator en bruikleengever),
                  Dennis Geronimus (New York University),
                  Joost Keizer (Rijksuniversiteit Groningen),                 
                  Bram de Klerck (Radboud Universiteit Nijmegen),
                  Michael Kwakkelstein (Universiteit Utrecht/NIKI, & gastconservator),
                  Domenico Laurenza (Museo Galileo, Florence),
                  Paula Nuttall (The Courtauld Institute, Londen) 
                  Michiel Plomp (hoofdconservator kunstverzamelingen Teylers Museum)


Op maandag 5 november wordt rondom de unieke tentoonstelling Leonardo da Vinci een symposium georganiseerd in de Philharmonie in Haarlem.

Tijdens deze dag belichten acht Leonardo-specialisten uit binnen- en buitenland verschillende kanten van de meest veelzijdige kunstenaar uit de Renaissance. Zij zullen antwoord geven op vragen als: waarom streefde Leonardo naar een volledig begrip van de ‘oneindige werken van de natuur’ en de wetten waaraan zij gehoorzaamt? Wat is de geschiedenis van de unieke verzameling Leonardo-tekeningen in Windsor Castle? Waarom tekende Leonardo zo veel oude mannen en vrouwen met misvormde gezichten? Welke invloed oefende hij uit op schilders in Italië en de Lage Landen en hoe belangrijk was hij voor de opkomst van de komische schilderkunst in het zestiende-eeuwse Lombardije? In hoeverre zag Leonardo het menselijk gelaat als spiegel van de ziel? Wat weten we over de totstandkoming en invloed van Het Laatste Avondmaal?

De dag wordt gepresenteerd door Alexander van Reeuwijk en de voertaal is Engels. Het symposium begint om 9.45 uur en duurt tot ca. 17.00 uur.  Natuurlijk maakt een bezoek aan de tentoonstelling in Teylers Museum deel uit van het programma.

Toegang: € 65 (incl. lunch en toegang tot de tentoonstelling).
Studenten betalen slechts € 27,50 (op vertoon van studentenkaart)

Het symposium is een samenwerking van het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut (NIKI) te Florence en Teylers Museum.

***

Leonardo da Vinci’s studies of the human face:
from comical or terrifying to stunning beauty

Symposium accompanying the exhibition: Leonardo da Vinci. The Language of Faces at Teylers Museum, Haarlem

Monday, 5 November, Philharmonie Haarlem

In the autumn of 2018, Teylers Museum presents the first major exhibition in the Netherlands of drawings by Leonardo da Vinci. On Monday, 5 November, a symposium will be held in conjunction with this unique exhibition at the Philharmonie in Haarlem.

During this seminar, eight experts on Leonardo da Vinci from the Netherlands and around the world will discuss different facets of the most versatile artist of the Renaissance. They will address questions such as: why did Leonardo strive to achieve a complete understanding of the ‘infinite works of nature’ and the laws governing them? What is the history of the unique collection of Leonardo drawings at Windsor Castle? Why did Leonardo draw so many old men and women with misshapen facial features? What influence did he have on painters in Italy and the Low Countries, and how important was he for the rise of comic painting in sixteenth-century Lombardy? To what extent did Leonardo see the human face as the mirror of the soul? What do we know about the genesis and influence of the famous mural painting The Last Supper?

Speakers: Martin Clayton (Windsor Castle, The Royal Library, curator and lender), Dennis Geronimus (New York University), Joost Keizer (University of Groningen), Bram de Klerck (Radboud University of Nijmegen), Michael Kwakkelstein (Utrecht University/Dutch University Institute for Art History, Florence (NIKI) & guest curator of the exhibition), Domenico Laurenza (Museo Galileo, Florence), Paula Nuttall (The Courtauld Institute, London), and Michiel Plomp (Chief Curator of Art Collections, Teylers Museum).

The event will be conducted in English. The symposium starts at 9:45 a.m. and will end at approximately 5 p.m. A visit to the exhibition at Teylers Museum will naturally be part of the programme.

Admission: €65 (incl. lunch and admission to the exhibition).

NB Student admission fee €27.50 (upon presentation of a student card).

Admission tickets can be ordered online

The symposium is a joint venture of the Dutch University Institute for Art History (NIKI) in Florence and Teylers Museum.