Verdiensten vereerd. Teylers prijspenningen van 1778 tot heden — Teylers Museum

Verdiensten vereerd. Teylers prijspenningen van 1778 tot heden

Tentoonstelling in de Penningvitrines

02 november 2021 t/m 01 oktober 2022

Na het overlijden van Pieter Teyler van der Hulst zijn in 1778 twee genootschappen opgericht, die prijsvragen uitschrijven ter bevordering van kunst, wetenschap en religie. Tegelijkertijd krijgt de Amsterdamse penningmaker Joan Holtzhey de opdracht om de stempels voor twee prijspenningen te maken. Inmiddels bijna 250 jaar verder bestaan beide genootschappen nog steeds en de winnende inzendingen worden nog steeds bekroond met de door Holtzhey ontworpen gouden penning. De tentoonstelling gaat in op de achtergronden van deze prijspenningen, waarbij ook de penningproductie en de recent vernieuwde stempels aan bod komen.

Lees ook de uitgebreide blog van conservator Jan Pelsdonk.

Koop je tickets online