Winterlezing door Dr. Petruschka Schaafsma

De confrontatie met het kind. Een kritisch perspectief op onze fascinatie voor de ontdekking van het kind

24 november 2019, 15:00 - 16:00

Het is Directeuren van Teylers Stichting een genoegen u uit te nodigen voor drie winterlezingen, die zullen worden gehouden door Leden van Teylers Genootschappen in de historische gehoorzaal van Teylers Museum.

 

Zondag 24 november 2019 om 15.00 uur 


Spreker: Dr. Petruschka Schaafsma, Universitair Hoofddocent Theologische Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit, locatie Amsterdam.

De confrontatie met het kind. Een kritisch perspectief op onze fascinatie voor de ontdekking van het kind.

Er was een tijd waarin kinderen werden beschouwd als miniatuurvolwassenen. Over de vraag wanneer dat tijdperk eindigt, zijn historici het niet eens. De huidige Teylers tentoonstelling ‘Jong in de 19e eeuw’ laat zien dat in ieder geval in die periode kunstenaars het ‘echte kind’ in beeld hebben. Maar waarom fascineert die ontdekking van het ‘echte kind’ ons zo? Moet die ontdekking de huidige betekenis van kind zijn bevestigen? Of durven we ons er ook kritisch door te laten bevragen? Een denker uit dezelfde 19e eeuw, Friedrich Schleiermacher, helpt om meer zicht te krijgen op die zogenaamde ontdekking van het kind. Hij vraagt waar dat ‘echte kind’ tot bloei komt. Volgens hem is het kind niet los verkrijgbaar maar deel van het gezin. Daar kan het, als het goed is, leren wat nergens anders te leren valt: dat menszijn fundamentele afhankelijkheid impliceert. Zien we daar ook iets van terug op de werken van de tentoonstelling? Waarmee confronteren de hier afgebeelde kinderen ons? Schleiermachers ‘echte kind’ als herinnering aan onze fundamentele afhankelijkheid daagt uit tot een kritische reflectie op onze huidige fascinatie voor de ontdekking van het kind.


De Winterlezingen zijn voor iedereen gratis te bezoeken. Aanmelden is niet nodig. Wil je vooraf of na afloop van de lezing het museum in? Koop dan een toegangsbewijs voor het museum.

Koop je tickets online