Green Key keurmerk — Teylers Museum

Green Key keurmerk

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Teylers Museum heeft een Green Key keurmerk voor duurzame museumlocatie. De Green Key wordt uitgereikt aan locaties die serieus en controleerbaar bezig zijn met duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), met zorg voor milieu op het bedrijf en de natuur in hun omgeving. Het keurmerk staat garant voor de inzet van de ondernemer om zich in te zetten voor het milieu, buitenom wat de milieu- en regelgeving verlangt. Green Key is één van de vijf programma’s van FEE (Foundation for Environmental Education). Deze wereldwijde organisatie heeft als doelstelling de waardering en kennis van natuur en milieu zo breed mogelijk te bevorderen. Wereldwijd zijn er ruim 1600 bedrijven in 18 landen aangesloten bij het internationale keurmerk. De keuringen zijn uitgevoerd door externe keurmeesters van de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK). Met de Green Key wil Teylers Museum het duurzame imago versterken en naar buiten dragen.

MVO-VERKLARING

Teylers Museum voldoet aan de volgende voorwaarden:

■ Wij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ons vak en de overdracht van onze kennis aan anderen die het vak willen leren.

■ Wij informeren onze gasten en leveranciers dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen.

■ Wij maken transparante afspraken met gasten en leveranciers over de kwaliteit van onze product en hoe we de kwaliteit bewaken.

■ Wij bepalen de sociale impact van onze diensten en beperken deze zo veel als mogelijk voor zover het een negatieve impact, zoals frauduleus handelen, intimidatie uitbuiting en kinderarbeid betreft.

■ Wij bewaken zowel de continuïteit van onze onderneming als die van de werknemer en wij dragen zorg voor voorzieningen mochten we te maken krijgen met verlies van inkomsten.

■ Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring en/of door vrijwilligerswerk.

■ Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van het duurzame karakter van ons bedrijf.

■ Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces en richten ons met name op goederen en diensten die duurzaam zijn, bij voorkeur voorzien van een milieu- duurzaamheids- en/of sociaal keurmerk.