Brievenproject kunstenaar pietsjanke fokkema — Teylers Museum

Brievenproject kunstenaar pietsjanke fokkema

Mister Motley publiceert brieven aan Teylers Museum

Fokkema schrijft elke twee maanden een brief aan dit oudste museum van Nederland. Net als Teylers Museum legt fokkema veelal de aandacht op het grensgebied tussen kunst en wetenschap. Ze interesseert zich voor kosmische vormen, voor planeten en de maan, voor fysische, wiskundige en spirituele inzichten. Teylers Museum is ontstaan in de Verlichting en juist daarom wil fokkema aan Teylers de vraag stellen die achter al haar werk schuilgaat: hoe kunnen we inzicht krijgen in de wereld waar wij mensen in leven?

Beste Terry

Haar eerste brief is gericht aan hoofdconservator Terry van Druten. Hierin schrijft fokkema over haar ontdekking van de postkamer in het museum, twee jaar geleden. Ze voelt dat ze door het schrijven van deze eerste brief in verbinding staat met een lange traditie. Toen het museum nog als wetenschapsinstituut fungeerde, werd er vanuit deze postkamer wereldwijd wetenschappelijke kennis uitgewisseld.
Naast de brief heeft fokkema een plattegrond getekend van het museum: met postkamer.  Ook heeft ze een schema ontworpen waarin ze relaties legt tussen haar eigen achtergrond, het museum, Van Druten en tijden en plekken die daaraan verbonden zijn. De tekeningen stellen haar als kunstenaar in staat om orde te scheppen in de chaos van indrukken die dit eerste bezoek haar hebben opgeleverd.

Lees hier de eerste brief: Beste Terry

Lees hier de tweede brief: Beste Pieter Teylers van der Hulst