Teylers Museum in groen licht — Teylers Museum

Teylers Museum in groen licht

in het kader van de Week van de Pleegzorg

Van 2 tot en met 9 november is de gevel van Teylers Museum in groen licht gehuld in het kader van de Week van de Pleegzorg. Met deze actieweek wil Pleegzorg Nederland, onderdeel van Jeugdzorg Nederland, aandacht vestigen op pleegzorg en het tekort aan pleegouders. In de geest van grondlegger Pieter Teyler ondersteunt Teylers Museum de actie door 'groen licht te geven voor de toekomst van een pleegkind'. 

Om ieder kind dat op pleegzorg wacht groen licht te kunnen geven zijn er 3500 nieuwe pleeggezinnen nodig. Zowel in deeltijd, kortdurend, als voor langere tijd. Tijdens de Week van de Pleegzorg zetten Pleegzorg Nederland en de lokale pleegzorgorganisaties zich in om meer zichtbaarheid te geven aan dit probleem en meer mensen enthousiast maken voor het pleegouderschap. 

Pieter Teyler
De actie is in de geest van Teyler: de Haarlemse ondernemer geloofde dat kunst, praktische wetenschappelijke uitvindingen én hulp aan anderen de beste manieren zijn om de wereld tot een betere plek te maken voor iedereen. Zowel tijdens zijn leven als in zijn testament zorgde hij goed voor de inwoners van Haarlem die minder bedeeld waren. Vorig jaar opende Teylers woonhuis na een grondige restauratie als nieuwe vleugel aan het museum. Het is een prachtig Rijksmonument, een huis van en voor Haarlem, waar zijn gedachtengoed tot leven komt.

Pleegzorg
Tijdens de aftrap van de actie op dinsdag 1 november in Arnhem wordt het eerste exemplaar van het nieuwe boek ‘Bij elkaar blijven’ overhandigd aan onder andere burgemeester Marcouch. Dit boek bevat persoonlijke verhalen over pleegzorg en de blijvende verbinding die hier ontstaat tussen ouders, (pleeg)kinderen en pleegouders. In de regio Noord-Holland zijn verschillende aanbieders van pleegzorg actief: Kenter jeugdhulp, Levvel, Parlan en William Schrikker gezinsvormen. Al deze organisaties werven, screenen, matchen en begeleiden pleegouders. Deze aanbieders hebben een tekort aan alle vormen van pleegzorg: weekend, crisis, korte of langere opvang. Kenter jeugdhulp vraagt extra aandacht voor de opvang van kinderen boven de 8 jaar oud! Op donderdagavond 10 november organiseren Kenter, Levvel, Parlan en WSG een gezamenlijke online informatie bijeenkomst over pleegzorg. Voor meer informatie zie: https://openjewereld.nu/regio/noord-holland/