Fonds op Naam — Teylers Museum

Fonds op Naam

Wat particulieren moeten weten over een Fonds op Naam

Fonds op Naam

Teylers Museum biedt particulieren de mogelijkheid om een Fonds op Naam op te richten. Een Fonds op Naam is een schenking aan een goed doel, Teylers Museum, met een gerichte opdracht. U bepaalt als oprichter zelf de naam en de bestemming van het fonds. Ook kunt u zelf bepalen hoeveel geld uw fonds uitgeeft. Natuurlijk moet de bestemming wel passen binnen de algemene doelstelling van Teylers Museum. Motieven voor het oprichten van een Fonds op Naam kunnen heel verschillend zijn: bijvoorbeeld om uw naam binnen het museum te laten voortleven of om de nagedachtenis aan een overleden familielid in stand te houden.

De continuïteit is onder de vleugels van een grote stichting goed gewaarborgd. Uw Fonds op Naam wordt ondergebracht bij de steunstichting van het museum, Teylers Museum Vrienden Fonds. Deze stichting zorgt ervoor dat het geld besteed wordt aan het specifieke doel dat u bepaald heeft en draagt zorg voor de administratieve afhandeling. Teylers Museum neemt de notariskosten voor zijn rekening. 

Een Fonds op Naam kan op twee manieren tot stand komen: of via een schenking tijdens uw leven, of na uw overlijden, door de oprichting van het fonds in uw testament op te nemen.

Wanneer u het Fonds op Naam tijdens uw leven opricht, kunt u zelf goed zien welke projecten in Teylers Museum dankzij uw steun tot stand kunnen komen en hoe blij Teylers Museum daarmee is. Wanneer u besluit dit fonds tijdens uw leven op te bouwen door middel van een periodieke notariële schenking aan Teylers Museum Vrienden Fonds (een culturele ANBI, een algemeen nut beogende instelling), geniet u volledige aftrek van de inkomstenbelasting en dus een fiscaal voordeel dat kan oplopen tot wel 65%.

Een rekenvoorbeeld

Een rekenvoorbeeld: stel u bent van plan een Fonds op Naam op te richten met een vermogen van € 50.000. Om het vermogen over te dragen aan het fonds laat u bij de notaris een periodieke notariële schenking vastleggen. Jaarlijks schenkt u € 10.000 aan het fonds. Bij een periodieke schenking bent u niet gebonden aan de wettelijke drempels en is het volledige bedrag fiscaal aftrekbaar. Afhankelijk van uw inkomen krijgt u tot 52% terug van de fiscus. In het geval u in de hoogste belastingtariefgroep zit, schenkt u in totaal € 50.000, krijgt u na de aangifte inkomstenbelasting € 26.000 terug van de fiscus en betaalt u uiteindelijk zelf € 24.000. In de periode tot 2018 geldt een extra fiscale aftrek: u kunt dan 125% van de gift in aftrek brengen, waardoor het fiscale voordeel veel groter is. Bij een gift van € 50.000 bedraagt de teruggave totaal € 32.500 zodat de gift dan nog maar €17.500 kost. Fiscale aftrekbaarheid is niet aan de orde wanneer u in uw testament een fonds opricht. Wel is het zo dat de bedragen die aan het Fonds toekomen belastingvrij worden
ontvangen: er is geen erf- of schenkbelasting over verschuldigd.

Schenken

Of u tijdens of na uw leven wilt schenken is een persoonlijke keuze en Teylers Museum is u in beide gevallen even dankbaar, omdat u meehelpt bij het voortbestaan van dit bijzondere culturele erfgoed. Voor het museum is het erg belangrijk om samen met u op zoek te gaan naar de specifieke doelen die u voor uw Fonds op Naam wilt formuleren. Wij nodigen u graag uit voor een gesprek over uw liefste wensen. 

Contact

Wilt u graag nog eens in alle rust de mogelijkheden doornemen? Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via . U kunt ons natuurlijk ook bellen: 023-5160968.