Winterlezing door Prof. dr. Frans van Lunteren

Hendrik Antoon Lorentz, een bruggenbouwer in Teylers Museum

27 januari 2019, 13:00 - 14:00

Het is Directeuren van Teylers Stichting een genoegen u uit te nodigen voor drie winterlezingen, die zullen worden gehouden door Leden van Teylers Genootschappen in de historische gehoorzaal van Teylers Museum.

Prof. dr. Frans van Lunteren
Hoogleraar Geschiedenis van de Natuurwetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam en aan de Universiteit Leiden en bijzonder Teyler hoogleraar.

Hendrik Antoon Lorentz, een bruggenbouwer in Teylers Museum

De Nederlandse natuurkundige en Nobelprijswinnaar H.A. Lorentz is ongetwijfeld de grootste wetenschapper die in Teylers Museum heeft gewerkt. Waar zijn faam op berust is wellicht minder duidelijk. In deze voordracht ligt de nadruk op zijn rol als bruggenbouwer, en wel in meerdere opzichten. Die rol gold zowel zijn theoretische werk, waarin hij verschillende buitenlandse tradities op geniale wijze met elkaar combineerde, als zijn inspan- ningen tijdens en na WO I om de conflicterende partijen met elkaar te verzoenen als, ten slotte, zijn pogingen om bruggen te slaan tussen wetenschap en maatschappij.

De Winterlezingen zijn voor iedereen gratis te bezoeken. Aanmelden is niet nodig. Wil je vooraf of na afloop van de lezing het museum in? Koop dan een toegangsbewijs voor het museum.  

De volgende Winterlezing is:

datum/tijdonderwerpspreker
24/02/2019 Over geven: gift en gif

Prof. dr. Herman Beck 

Koop je tickets online