Leden van de Genootschappen — Teylers Museum

Leden van de Genootschappen

Een overzicht van de leden van Teylers Godsgeleerd Genootschap en Teylers Tweede Genootschap

Leden van Teylers Godgeleerd Genootschap

 • Prof. dr. M. Barnard, hoogleraar praktische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam. Bijzonder hoogleraar liturgiewetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam en buitengewoon hoogleraar praktische theologie aan de Universiteit van Stellenbosch, Zuid Afrika (voorzitter)
 • Prof. dr. H.G.M. Jorink, onderzoeker aan het Huygens ING (KNAW) en Teyler hoogleraar 'Verlichting en Religie in historisch en sociaal cultureel perspectief' verbonden aan de Universiteit Leiden (secretaris)
 • Prof. dr. C. R. Lange, hoogleraar Arabische en Islamitische Studies, Universiteit Utrecht
 • Prof. dr. A.B. Merz, hoogleraar Nieuwe Testament bij de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), Groningen
 • Prof. dr. M. Popović, hoogleraar Oude Testament en het vroege Jodendom, met bijzondere aandacht voor Qumran en de Dode Zeerollen en Decaan van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen
 • Prof. dr. E.P. Schaafsma, hoogleraar Theologische ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam
 • Prof. dr. E.G.E. van der Wall, emeritus hoogleraar geschiedenis van het christendom, Universiteit Leiden

Leden van Teylers Tweede Genootschap

 • Prof. dr. W. van Anrooij, hoogleraar Nederlandse letterkunde tot de Romantiek, Universiteit Leiden 
 • Prof. dr. Y.L. Bleyerveld, bijzonder hoogleraar Kunst op papier en perkament aan de Universiteit Leiden en senior Conservator Teken- en Prentkunst (ca 1500-1800) bij het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis in Den Haag (secretaris) 
 • Prof. dr. B.A. de Graaf, hoogleraar Geschiedenis Internationale Betrekkingen, Universiteit Utrecht 
 • Prof. dr. F.H. van Lunteren, hoogleraar Geschiedenis van de Natuurwetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam en aan de Universiteit Leiden en bijzonder Teyler hoogleraar
 • Dr. L.M.G.F.E. Claes, Universitair Docent Oude Geschiedenis, Universiteit Leiden
 • Prof. dr. ir. W. van Saarloos, emeritus Hoogleraar Theoretische Natuurkunde, Universiteit Leiden
 • Prof. dr. L.E.M. Vet, oud-directeur Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en buitengewoon hoogleraar evolutionaire ecologie, Wageningen Universiteit (voorzitter)

Contact

Secretaris Godgeleerd Genootschap: Prof. dr. H.G.M. Jorink, eric.jorink@huygens.knaw.nl  
Secretaris Tweede Genootschap: Prof. dr. Y.L. Beyerveld. bleyerveld@rkd.nl