Leden van de Genootschappen

Een overzicht van de leden van Teylers Godsgeleerd Genootschap en Teylers Tweede Genootschap

Leden van Teylers Godgeleerd Genootschap

 • Prof. dr. H.L. Beck, hoogleraar godsdienstwetenschap, in het bijzonder van de islam, Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit van Tilburg (voorzitter)
 • Prof. dr. M. Barnard, hoogleraar praktische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam. Bijzonder hoogleraar liturgiewetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam en buitengewoon hoogleraar praktische theologie aan de Universiteit van Stellenbosch, Zuid Afrika (secretaris)
 • Prof. dr. H.G.M. Jorink, onderzoeker aan het Huygens ING en Teyler hoogleraar 'Verlichting en Religie in historisch en sociaal cultureel perspectief' verbonden aan de Universiteit Leiden
 • Prof. dr. A.B. Merz, hoogleraar Nieuwe Testament bij de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), Groningen
 • Prof. dr. M. Popović, Hoogleraar Oude Testament en het vroege Jodendom, met bijzondere aandacht voor Qumran en de Dode Zeerollen en Decaan van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen
 • Dr. E.P. Schaafsma, universitair hoofddocent ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit, Amsterdam
 • Prof. dr. E.G.E. van der Wall, hoogleraar geschiedenis van het christendom, Universiteit Leiden 

Leden van Teylers Tweede Genootschap

 • Prof. dr. N.C.F. van Sas, hoogleraar geschiedenis na 1750, Universiteit van Amsterdam (voorzitter) 
 • Dr. Y.L. Bleyerveld, Senior Conservator Teken- en Prentkunst (ca. 1500-1800), bij het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis in Den Haag (secretaris) 
 • Prof. dr. W. van Anrooij, Hoogleraar Nederlandse letterkunde tot de Romantiek, Universiteit Leiden 
 • Professor dr. F.H. van Lunteren, Hoogleraar Geschiedenis van de Natuurwetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam en aan de Universiteit Leiden en bijzonder Teyler hoogleraar
 • Drs. A. Pol, Onderzoeker faculteit Archeologie, Universiteit Leiden.
 • Prof. dr. ir. Wim van Saarloos, Hoogleraar Theoretische Natuurkunde te Leiden, President van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) te Amsterdam 
 • Prof. dr. L.E.M. Vet, directeur Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en buitengewoon hoogleraar evolutionaire ecologie, Wageningen Universiteit 

Contact

Secretaris Godgeleerd Genootschap: Prof. dr. M. Barnard, 
Secretaris Tweede Genootschap: Dr. Y.L. Beyerveld. y.bleyerveld@planet.nl